उपकरणहरू


ProZ.com मा उपलब्ध उपकरणहरुको सारांश


अनुवादकहरुको लागि इनभ्वइसिङ

अनलाइनमा इनभ्वइसहरु सजिलै सिर्जना गर्नुहोस्, पठाउनुहोस्, र ट्रयाक गर्नुहोस्।


अनुवादक समूह खरिद (TGB)

अनुवादकहरूलाई CAT उपकरणहरू र अन्य सफ्टवेयरहरू कम मूल्यमा एकसाथ खरिद गर्न अवसर दिन र समूह खरिदको माध्यमबाट महत्वपूर्ण बचतको महशुस गराउन TBG प्रस्ताव गरिएको एउटा उपकरण हो।


दरहरु क्याल्कुलेटर

यस उपकरणले तपाइँले प्रविष्टि गर्नु भएको मान्यतामा आधारित रहेर आफ्नो आम्दानी हासिल गर्न तपाइँलाई लाग्नुपर्ने औषत शुल्क गणना गर्छ। स्मरण रहोस् कुनैपनि बजार वा विशेषज्ञताको क्षेत्रमा, चालू दर उच्च हुन सक्छ।


ProZ.com API

Bring the power of the world's largest freelance translator network to your application
Whether you are developing a CAT tool, translation marketplace, or a language-related application - integrating ProZ.com's API will help you power and enhance it. ProZ.com's API can also help if you are translation agency looking to automate tasks you are currently doing manually on ProZ.com.Other tools


समुदाय दरहरु

समष्टिगत ProZ.com दर जानकारी हेर्नुहोस्, वा आफ्नै दरहरु गणना गर्नुहोस्।


एकाइ परिवर्तक

समष्टिगत ProZ.com दर जानकारी हेर्नुहोस्, वा आफ्नै दरहरु गणना गर्नुहोस्।

तापक्रमको एकाइहरू बदल्नुहोस् (सेल्सियस र फरेनहाइट), दुरी (फिट, मिटर, आदि), र थप।साइट विवरण

ProZ.com मा उपलब्ध सुविधाहरु छिटो हेर्नुहोस्
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • शब्द खोज
  • कामहरू
  • फोरमहरू
  • Multiple search