अनुवाद सेवाको ProZ.com सर्वव्यापी निर्देशिका
 The translation workplace
Ideas

एक KudoZ प्रश्न सोध्नुहोस्
तपाईंको सीमालाई 5 मा वृद्धि गर्न, दर्ता वा साइन इन गरनुहोस्
एक दिनमा 15 र प्रति हप्ता 60 सम्म प्रश्नहरू सोध्न सक्षम हुनका लागि
अव ProZ.com मा संलग्न हुनुहोस्।
तपाईंले यस समयमा थप कुनै पनि KudoZ प्रश्नहरू सोध्न पाउनुहन्न
तपाईंले गत 24 घण्टामा 1 प्रश्न(हरू) मध्य अधिकतम 1 सोधिसक्नुभएको छ तपाईंको सीमालाई 5 मा वृद्धि गर्न, दर्ता वा साइन इन गरनुहोस्
एक दिनमा 15 र प्रति हप्ता 60 सम्म प्रश्नहरू सोध्न सक्षम हुनका लागि
अव ProZ.com मा संलग्न हुनुहोस्।
भाषाहरू   >  
(आवश्यकिय)
क्षेत्र (वोर्ड)
Determining general field
(आवश्यकिय)
(विशिष्ट) क्षेत्रविशेष क्षेत्र निर्धारण गर्दै
(थप विशिष्टिकरणका लागि) कार्यक्षत्रमा लेख्नुहोस्थप विशेष श्रेणीमा लेखन कार्य हुँदै
शब्द वा वाक्य:
विश्लेषण / प्रसंग / थप (आवश्यकिय) शब्दको बारेमा
मद्दत अनुवादकहरूले तपाईंलाई मद्दत गर्छ: शब्दका लागि प्रसङ्ग उपलब्ध गराउदै सम्भावित जवाफहरूका लागि तपाईंले मद्दत खोज्नु नै मूल्यवान उपकरण हो। तपाईंले आफ्नो शब्दका लागि थप प्रसङ्गहरू उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ, तपाईंले सबै भन्दा राम्रो मद्दत प्राप्त गर्नुहुनेछ। यस्ता जानकारी समावेश गर्दा विचार गर्नुहोस्:

  • प्रदर्शित शब्दमा कागजात/अवस्थाको प्रकार
  • देश र उपभाषा
  • लक्षित श्रोता तथा दर्शकगण/देश
  • विशेष सन्दर्भ (शब्द उल्लेख रहेको वाक्य वा अनुच्छेदको स्रोत)
  • कुनै पनि सन्दर्भको URL हरू, तपाईंले विचार गरिरहनुभएको अनुवादहरू, इत्यादि।

यहाँ समावेश गर्न प्रसंगको थप विस्तृत विवरणलाई हेर्नुहोस्।

साथै, यस स्वरूपमा कुनै पनि संवेदनशील वा गोपनीय जानकारी समावेश गरिएको छैन भने सुनिश्चित गर्नुहोस्।
स्तर PRO तथा गैर-PRO बिच कसरी निर्णय गर्ने
जवाफ स्पष्टीकरणको लागि रूचाइएको भाषा यो के हो?
तपाईंको प्रश्नलाई पूर्वालोकन गरि अतिरिक्त विकल्पहरूलाई चयन गर्नुहोस्
तपाईंको नाम
(आवश्यक)
तपाईंको इमेल ठेगाना
(आवश्यक)

(नोट: तपाईंको इमेल ठेगाना मडरेटरहरू र साइट कर्मचारीहरूमा पारदर्शी हुनेछ।)


KudoZ™ translation help
KudoZ नेटवर्कले शब्दहरू तथा छोटा वाक्यहरूको अनुवादहरूसँग एक-अर्का प्रति सहायता गर्न अनुवादहरू र अन्यहरूका लागि फ्रेमकार्य उपलब्ध गर्दछ।See also: