Jobs & directories


ProZ.com मा कार्य प्रणाली र निर्देशिकाहरुको सारांश


निर्देशिकाहरु

375,000 भन्दा बढी दर्ता भएका प्रयोगकर्ताहरू भएको ProZ.com, अनुवादकहरू र दोभाषेहरूको सबैभन्दा ठूलो समुदायको लागि घर हो। अरु निर्देशिकाहरूमा अनुवादन कम्पनीहरू, भाषाको कार्यको बाहिरी स्रोतहरू (अनुवादकहरूबाट फिडब्याक सहित), विद्यार्थीहरू, र थप कुराहरू समावेश गरिएका छन्।


जब पोस्टिङ प्रणाली

आउटसोर्सरहरुको लागि एउटा कार्य पोस्टिङ प्रणालीले भाषा व्यवसायीहरुबाट उद्धरण खोजीरहेको छ। तपाईंको इच्छा अनुसारको कार्य पोस्ट गरिँदा इमेलहरु प्राप्त गर्नुहोस्। कार्य प्रणाली ब्लू बोर्डसँग नजिकबाट सम्बन्धित छ जुन सेवा प्रदायकबाट आएको फिडब्याकको साथमा एउटा भाषा कार्य आउटसोर्सरको डाटाबेस हो।साइट विवरण

ProZ.com मा उपलब्ध सुविधाहरु छिटो हेर्नुहोस्
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • शब्द खोज
  • कामहरू
  • फोरमहरू
  • Multiple search