अनुवाद उद्योग बहस फोरमहरू

अनुवाद, व्याख्या र स्थानीयकरणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा खुला बहस

नयाँ विषय पोस्ट गर्नुहोस्    विषय बाहिर: देखाइएको    फन्टको आकार: - / + 
 
फोरम
विषय
पोस्टर
जवाफहरू
दृश्यहरू
हालैको पोस्ट
1
115
2
170
mikhailo
Jun 17
0
22
3
304
Fi2 n Co
Apr 10
13
547
MartaZ
Jun 17
0
68
MartaZ
Jun 17
0
56
旅游见闻 Travel Broadens One's Mind    (पेजमा जानुहोस् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21)
David Shen
Nov 25, 2006
301
132,646
唱歌吧......(Sing, Sing a Song...)    (पेजमा जानुहोस् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217... 218)
Wenjer Leuschel
Mar 14, 2005
3,262
4,592,044
pkchan
Jun 17
Misleidende links bij vertaalportaal    (पेजमा जानुहोस् 1... 2)
17
1,364
泰晤士(TIMES)四合院儿    (पेजमा जानुहोस् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171... 172)
QHE
May 4, 2014
2,572
1,120,545
Announcing a new "What I am working on" feature    (पेजमा जानुहोस् 1, 2... 3)
Lucia Leszinsky
साइट कर्मचारी
Aug 4, 2016
43
7,854
Henry Dotterer
साइट कर्मचारी
Jun 15
14
664
Evelyne_T
Jun 14
30
1,555
7
717
2
216
necesito ayuda para crear una expresión regular de búsqueda    (पेजमा जानुहोस् 1... 2)
17
544
1
188
1
132
0
149
0
113
Hakan Kiyici
Aug 20, 2013
7
2,228
PabloPA
Jun 16
0
64
PabloPA
Jun 16
0
116
6
217
0
247
MollyRose
Jun 15
3
137
MollyRose
Jun 15
Ali Bayraktar
Aug 17, 2016
4
452
MollyRose
Jun 15
TMLookup    (पेजमा जानुहोस् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10)
FarkasAndras
Dec 30, 2014
142
23,582
Michael Beijer
Nov 10, 2016
17
3,037
rziegler
May 17
2
401
0
77
3
158
VIP9N
Jun 15
2
82
Tatiana Dietrich
साइट कर्मचारी
Jun 15
0
41
Tatiana Dietrich
साइट कर्मचारी
Jun 15
Tatiana Dietrich
साइट कर्मचारी
Jun 15
0
41
Tatiana Dietrich
साइट कर्मचारी
Jun 15
Tatiana Dietrich
साइट कर्मचारी
Jun 15
0
47
Tatiana Dietrich
साइट कर्मचारी
Jun 15
Tatiana Dietrich
साइट कर्मचारी
Jun 15
0
59
Tatiana Dietrich
साइट कर्मचारी
Jun 15
Tatiana Dietrich
साइट कर्मचारी
Jun 15
0
37
Tatiana Dietrich
साइट कर्मचारी
Jun 15
Tatiana Dietrich
साइट कर्मचारी
Jun 15
0
55
Tatiana Dietrich
साइट कर्मचारी
Jun 15
Tatiana Dietrich
साइट कर्मचारी
Jun 15
0
51
Tatiana Dietrich
साइट कर्मचारी
Jun 15
Tatiana Dietrich
साइट कर्मचारी
Jun 15
0
370
Tatiana Dietrich
साइट कर्मचारी
Jun 15
Helios_Dang
Aug 6, 2013
9
4,350
नयाँ विषय पोस्ट गर्नुहोस्    विषय बाहिर: देखाइएको    फन्टको आकार: - / + 

= तपाईंको अन्तिम अवलोकन पछिको नयाँ पोस्टहरू ( = 15 पोस्टहरू भन्दा बढि)
= तपाईंको अन्तिम अवलोकन पछि कुनै नयाँ पोस्टहरू छैनन् ( = 15 पोस्टहरू भन्दा बढि)
= विषय लक गरिएको छ (यसमा कुनै नयाँ पोस्टहरू बनाएको छैन होला)
 


अनुवाद उद्योग बहस फोरमहरू

अनुवाद, व्याख्या र स्थानीयकरणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा खुला बहस

Advanced search


Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »
SDL Trados Studio 2017 only €435 / $519
Get the cheapest prices for SDL Trados Studio 2017 on ProZ.com

Join this translator’s group buy brought to you by ProZ.com and buy SDL Trados Studio 2017 Freelance for only €435 / $519 / £345 / ¥63000 You will also receive FREE access to Studio 2019 when released.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • शब्द खोज
  • कामहरू
  • फोरमहरू
  • Multiple search