अनुवाद सेवाको ProZ.com सर्वव्यापी निर्देशिका
 The translation workplace
Ideas
स्रोत भाषा: क्षित भाषा:
क्षेत्रहरू:
शब्द खोज्नुहोस् (वैकल्पिक):
Types:  अनुवादन  भाषान्तर  सम्भाव्य
आधुनिक खोज मोड | सबै हेर्नुहोस्

समय भाषाहरू कार्य विवरणहरू यसद्वारा पोस्ट गरिएको
आउटसोर्सरको सम्बन्धन
आउटसोर्सर LWA औषत Likelihood of working again स्थिति
11:58 Trados 11K - TECHNICAL MANUAL
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5
2
Quotes
11:44 4 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Belorussian Russian Ukrainian
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
17:51
Jun 27
3 थप जोडाहरू Psychology / Human resources - Subject matter expert
Translation, Checking/editing

सफ्टवेयर: Wordbee
Blue Board outsourcer
4.7 Quotes
14:04
Jun 27
Will - approximately 1500 words
Translation

प्रमाणीकरण: आवश्यक
Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5
13
Quotes
12:05
Jun 27
Sozial
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
11:07
Jun 27
1 थप जोडाहरू Seeking game testers for long-term collaboration | EN, DE, FR, IT, JA, PT-BR
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 3.9 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
3.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
10:20
Jun 27
Straßenbaumaschine
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 बन्द गरिएको
08:01
Jun 27
new translation job_DK-PT(BR)_440 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
23:56
Jun 26
Portuguese translator and interpreter in Camacari in automotive branch
Translation, Interpreting, Liaison
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Wordfast, Microsoft Word, MemoQ
देश: Brazil
प्रमाणीकरण: प्रमाणीकरण: आवश्यक
Professional member
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
19:06
Jun 26
marketing texst transcreation, proofreading, copywriting
Translation, Copywriting, Other: transcreation
(सम्भाव्य)

Non logged in visitor
No record
Quotes
17:02
Jun 26
EN > PTPT Trados 9k - TECHNICAL MANUAL
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5
26
Quotes
16:30
Jun 26
"Site internet, tourisme, marketing"
Translation
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
देश: France
प्रमाणीकरण: आवश्यक
Logged in visitor
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
15:31
Jun 26
Sales Training - Medical - memoQ - ongoing work
Translation, Checking/editing

सफ्टवेयर: MemoQ
देश: Portugal
प्रमाणीकरण: प्रमाणीकरण: आवश्यक
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
14:45
Jun 26
1 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Bulgarian and Romanian
Translation, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
14:14
Jun 26
DE>PT Translation
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
13:04
Jun 26
7 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
11:32
Jun 26
DAN > PTBR - Trados 8k - TECHNICAL MANUAL
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5
1
Quotes
19:44
Jun 23
Manual for commercial appliance
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
12:54
Jun 23
Trados 7K - TECHNICAL MANUAL
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5
33
Quotes
12:41
Jun 23
English into Brazilian Portuguese ongoing translations
Translation

सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
18:30
Jun 22
German into Portuguese (Brazil) translators for Tourism/Airlines needed
Translation
(सम्भाव्य)

Corporate member
LWA: 3.6 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
3.6 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
10:51
Jun 22
5 थप जोडाहरू Übersetzung Stadtplan, ca 500 Worte, Bearbeitung direkt in InDesign
Other: Translation and DTP InDesign
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: Indesign
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
10:46
Jun 22
3 थप जोडाहरू Translating and editing in automotive field
Translation, Checking/editing
(सम्भाव्य)

Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No record
Past quoting deadline
08:58
Jun 22
Experienced Project Manager Needed - Working remotely
Other: Project Management

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
08:26
Jun 22
4 थप जोडाहरू Instant payments and funds transfers company web-site, 830 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
07:00
Jun 22
Experienced Project Manager Needed - Working remotely
Other: Project Management

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
02:50
Jun 22
7 थप जोडाहरू Spanish, Portuguese translators, interpreters needed
Translation, Other: interpretation
(सम्भाव्य)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
18:52
Jun 21
Portuguese OR Spanish <> Japanese, Tokyo
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Liaison

Corporate member
LWA: 4.8 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.8 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
18:23
Jun 21
4 थप जोडाहरू Translate into 40 different languages
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
16:14
Jun 21
Brazilian (PT-BR) translator for online gaming website
Translation, Checking/editing, Voiceover, Other: Localization

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Office Pro
देश: Brazil
Professional member
No entries
45
Quotes
12:07
Jun 21
06-0506
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
11:46
Jun 21
7 थप जोडाहरू Long term cooperation on translation projects for an eye wear company
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
11:10
Jun 21
7 थप जोडाहरू Large automobile content translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
10:10
Jun 21
ES_PT (Portugal) postedición textos automoción
MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
16:47
Jun 20
7 थप जोडाहरू US Government Contract
Translation, Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Liaison
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
Corporate member
LWA: 4.7 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.7
213
Quotes
14:09
Jun 20
Translation IS to PT - 430 words
Translation
(सम्भाव्य)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
11:30
Jun 20
5 थप जोडाहरू Freelance Remote Telephone Interpreting Project *Start Now*
Interpreting, Phone
(सम्भाव्य)

Logged in visitor
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
11:02
Jun 20
Website translation, 3750 words
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 बन्द गरिएको
10:28
Jun 20
Marcas
Translation
(सम्भाव्य)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
15:28
Jun 19
Certificate Latin-Portuguese and Latin-English
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
14:57
Jun 19
ENGLISH TO BRAZILIAN PORTUGUESE
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
13:00
Jun 19
website translation PL>PT 20 200 words
Translation

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
<b>PDF Translation - the Easy Way</b>
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.
memoQ translator pro
With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.