अनुवाद सेवाको ProZ.com सर्वव्यापी निर्देशिका
 The translation workplace
Ideas
स्रोत भाषा: क्षित भाषा:
क्षेत्रहरू:
स्थान/समारोह::   LWA.: (members-only)  ब्लु बोर्ड भाषाको कामको बाह्यस्रोतकर्ताको पूर्ण, खोज योग्य डाटाबेस हो। व्यवसायीहरूले तिनीहरूको बाह्यस्रोतकर्ताहरूसँग पुन: काम गर्ने सम्भावना (LWA) प्रविष्ट गर्न सक्छन्। पोस्ट गरिएको:
शब्द खोज्नुहोस् (वैकल्पिक):
Types:  अनुवादन  भाषान्तर  सम्भाव्य
स्थिति:
Job expiration:
Confidentiality level:
Display: Jobs/page: Font size:
आधारभूत खोज मोड | सबै हेर्नुहोस्

समय भाषाहरू कार्य विवरणहरू यसद्वारा पोस्ट गरिएको
आउटसोर्सरको सम्बन्धन
आउटसोर्सर LWA औषत Likelihood of working again स्थिति
1 2 3 4 5 6 अर्को   अन्तिम
06:36 Web content, 650 words, Memsource
Translation

सफ्टवेयर: MemSource Cloud
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
4
Quotes
06:26 Test payé pour traduction Marketing Culinaire
Translation

18:26 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
05:57 Technical documents 13 K€ Air Pollution Control
Translation

सदस्यहरू-मात्र
Professional member
4.8
14
Quotes
05:54 English proofreading - articles about ZOO animals
Checking/editing

17:54 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
05:47 950 words English>Malay (Entertainment In-Flight)
Translation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
05:35 Required translators from Punjabi to English
Translation

Professional member
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
05:33 Looking for German to Azeri translators
Translation
(सम्भाव्य)

Corporate member
LWA: 3.9 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
3.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
04:59 Technical, Japanese to English
Translation
(सम्भाव्य)

Professional member
LWA: 4.6 out of 5
4.6 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
03:47 We need Simplified Chinese to English native English speaking translator
Translation, Checking/editing

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
15:47 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Logged in visitor
No record
7
Quotes
03:41 9K words, Irish (Gaelic language)
Translation

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, Microsoft Excel,
Microsoft Office Pro
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
03:12 Birth Certificate - Half Russian/Kurdish into English
Translation

देश: Russian Federation
सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
02:41 Contracts, Affidavits, 30K+ words
Translation

सफ्टवेयर: Microsoft Word, Adobe Acrobat
14:41 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 3 out of 5
3 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
01:49 DANISH TO ENGLISH TRANSLATION, 3500 words for today, 12 noon EDT
Translation

Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
01:13 Medical Diagnosis from German to English
Translation

13:13 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Past quoting deadline
01:01 Medical Diagnosis 1 page from Portuguese to English
Translation

13:01 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 बन्द गरिएको
23:56
Jun 27
Korean to/from English
Translation

11:56 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
23:53
Jun 27
Financial reprot , 700 words, needed today, June 28th
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
22:27
Jun 27
marriage certificate and change of name certificate from English to Croatian
Translation

10:27 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
20:31
Jun 27
English into Korean Translators for Tourism, Marketing and Hotel needed
Translation, Checking/editing
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: Wordfast
Corporate member
LWA: 3.6 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
3.6 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
20:24
Jun 27
Engineering translations 1 000 000+ words
Translation, Checking/editing
(सम्भाव्य)

08:24 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
19:02
Jun 27
Traducteurs français-pashto URGENT !!!)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
0
Quotes
18:49
Jun 27
Health Certificate 1 page from Portuguese to English
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Past quoting deadline
18:29
Jun 27
2 page brochure with FAQ
Translation

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
18:06
Jun 27
DANISH TO ENGLISH TRANSLATION, 3500 words12 noon EDT tomorrow
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.9 Past quoting deadline
17:51
Jun 27
3 थप जोडाहरू Psychology / Human resources - Subject matter expert
Translation, Checking/editing

सफ्टवेयर: Wordbee
Blue Board outsourcer
4.7 Quotes
17:47
Jun 27
4 pages legal Contract, English to European French
Translation

17:47 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
17:16
Jun 27
French-English * Data Protection* 3370 words * Vaughan
Translation

देश: Spain
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
17:02
Jun 27
Small Birth Certificate ITA>SPA (Cuba)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
16:44
Jun 27
Interpretación bilateral Chino-Español y Chino-Inglés
Translation
(सम्भाव्य)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
7
Quotes
16:43
Jun 27
Seeking Tagalog into US English Translators
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
16:43
Jun 27
Book Translation, 147K words, Wine Book
Translation

देश: United States
Blue Board outsourcer
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
16:37
Jun 27
notes de service (approx. 7,706 words)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
16:30
Jun 27
Safety Data Sheet (produit chimique), 619 mots
Translation

देश: Spain
सदस्यहरू-मात्र
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
16:30
Jun 27
Garden and Tools products descriptions, 115K words, Transifex
Translation

देश: Belgium
प्रमाणीकरण:
Non logged in visitor
No record
Quotes
16:29
Jun 27
Small website translation, RU>EN, 510 words
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
15:59
Jun 27
Перевод документов о регистрации компании
Translation

देश: Belarus
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
15:52
Jun 27
Legal content 250 words very urgent
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
15:47
Jun 27
Translation from Japanese into English - Medical
Translation

सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5 Past quoting deadline
15:44
Jun 27
Transcription - Translation Arabic to English Audio file
Transcription

Professional member
LWA: 4.6 out of 5
4.6
16
Quotes
15:32
Jun 27
7 थप जोडाहरू Talented translation professionals experienced in entertainment and video gaming
Translation, Checking/editing
(सम्भाव्य)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
15:25
Jun 27
Chin to English, 2400 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
15:24
Jun 27
Permanent En -> Es in-house QA/translator for global insurance company in Paris
Translation, Checking/editing

देश: France
Blue Board outsourcer
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
15:24
Jun 27
Safety Data Sheet (produit chimique), 619 mots
Translation

सदस्यहरू-मात्र
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
15:20
Jun 27
Slovak - English Birth Certificate Translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
15:20
Jun 27
Interpreter for Malayalam<>English Over the Phone Interpretation
Interpreting, Phone

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
15:14
Jun 27
2 Hours video in French to provide time-coded translation into English
Translation, Other: subtitling

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
15:06
Jun 27
Short Document ASAP
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
15:01
Jun 27
Transcripción y traducción de anuncio
Translation, Transcription

Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 बन्द गरिएको
14:39
Jun 27
Übersetzung - RUS>DEU - 905 Wörter - Beipackzettel - DL: 29.06. 13.00 Uhr MEZ
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
5
Quotes
14:37
Jun 27
5 pages scanées >
Translation

सफ्टवेयर: Microsoft Word
देश: France
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
1 2 3 4 5 6 अर्को   अन्तिम


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
PerfectIt consistency checker
PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.
Déjà Vu X3
Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline