अनुवाद सेवाको ProZ.com सर्वव्यापी निर्देशिका
 The translation workplace
Ideas
स्रोत भाषा: क्षित भाषा:
क्षेत्रहरू:
शब्द खोज्नुहोस् (वैकल्पिक):
Types:  अनुवादन  भाषान्तर  सम्भाव्य
आधुनिक खोज मोड | सबै हेर्नुहोस्

समय भाषाहरू कार्य विवरणहरू यसद्वारा पोस्ट गरिएको
आउटसोर्सरको सम्बन्धन
आउटसोर्सर LWA औषत Likelihood of working again स्थिति
1 2 3 अर्को   अन्तिम
12:01 Übersetzung bekanntes Onlinespiel Englisch - Deutsch
Translation

00:01 Jun 29 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.6
1
Quotes
11:58 Trados 11K - TECHNICAL MANUAL
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5
2
Quotes
11:50 4 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Belorussian Russian Ukrainian
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
10:55 150K translation keywords. Please quote by proz
Translation
(सम्भाव्य)

22:55 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Professional member
No entries
24
Quotes
10:19 Web - Marketing, long term, TRADOS - English>German
Translation
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
देश: Italy
22:19 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
09:37 Elektroqualifikationszertifikat
Translation

21:37 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Professional member
4.8
0
Quotes
07:48 Übersetzung Mailkorrespondenzen
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5
4
Quotes
06:36 Web content, 650 words, Memsource
Translation

सफ्टवेयर: MemSource Cloud
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
7
Quotes
05:57 Technical documents 13 K€ Air Pollution Control
Translation

सदस्यहरू-मात्र
Professional member
4.8
23
Quotes
14:39
Jun 27
Übersetzung - RUS>DEU - 905 Wörter - Beipackzettel - DL: 29.06. 13.00 Uhr MEZ
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
13:37
Jun 27
WEB CZ-DE
Translation
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
Professional member
No record
Past quoting deadline
12:47
Jun 27
Wanted: Excellent English to German translator (in-house position)
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
12:20
Jun 27
description of dance project as application for a stipendium
Translation

Non logged in visitor
No record
बन्द गरिएको
12:13
Jun 27
Urgent 1200 words English-German Translation
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
11:37
Jun 27
Persisch-Deutsch beglaubigt 9947 Wörter
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 3 out of 5
3 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
11:07
Jun 27
1 थप जोडाहरू Seeking game testers for long-term collaboration | EN, DE, FR, IT, JA, PT-BR
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 3.9 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
3.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
11:05
Jun 27
Translation job from Chinese into German
Translation

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
देश: Germany
Corporate member
LWA: 4.7 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.7 Past quoting deadline
10:12
Jun 27
8000 words review by 29 June, Robotics
Checking/editing

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
10:06
Jun 27
Potenziali fornitori IT-DE
Translation, MT post-editing
(सम्भाव्य)

सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
4
7
Quotes
09:25
Jun 27
922 słów na j.niemiecki
Translation

देश: Poland
Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
09:11
Jun 27
Contrat d'émission, 2000 mots, TRADOS, "relecture FR>DE"
Checking/editing

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
देश: France
Professional member
No record
Past quoting deadline
08:14
Jun 27
IFRS-Übersetzer gesucht
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
06:39
Jun 27
1 थप जोडाहरू Tłumacz języka angielskiego, specjalizacja - chemia
Translation, Checking/editing, MT post-editing
(सम्भाव्य)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
05:16
Jun 27
Looking for freelance translators EN > DE
Translation, Checking/editing

प्रमाणीकरण: आवश्यक
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
02:04
Jun 27
Short presentation, 2.25K
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
23:39
Jun 26
7 थप जोडाहरू Prospective job opportunity freelance translators/proofreaders
Translation, Other: Proofreading
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, MateCat
Logged in visitor
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
20:34
Jun 26
English into German Legal Translation
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
18:25
Jun 26
Legal document, 8000 words, URGENT (by friday COB)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
16:39
Jun 26
IFRS-Übersetzer gesucht
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
16:30
Jun 26
"Site internet, tourisme, marketing"
Translation
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
देश: France
प्रमाणीकरण: आवश्यक
Logged in visitor
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
15:42
Jun 26
anspruchsvoller Text aus dem Bereich IT/Pharma
Translation

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
14:57
Jun 26
Ungarisch - Deutsch, 40 Wörter, Allgemeines
Translation

Corporate member
LWA: 4.4 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.4 Past quoting deadline
14:54
Jun 26
1 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Bulgarian and Romanian
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
14:22
Jun 26
Groot veilingproject!
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Past quoting deadline
14:09
Jun 26
2 थप जोडाहरू Переводчик_русский-figs/jpn/kor/zho_игры
Checking/editing
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: MemoQ
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
14:00
Jun 26
Translations for cultural sector
Translation
(सम्भाव्य)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Past quoting deadline
13:43
Jun 26
Tradução de Certificados, 450 palavras, Português-Alemão (Suíça)
Translation

सफ्टवेयर: Microsoft Word, Microsoft Excel
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
13:22
Jun 26
7 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
12:48
Jun 26
Beglaubigte Übersetzung aus dem Chinesischen ins Deutsche
Translation

देश: Germany
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
12:46
Jun 26
1 थप जोडाहरू traduzione manuale istruzioni di gioco da tavolo (fantasy/storico)
Translation

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
देश: Italy
प्रमाणीकरण: आवश्यक
Non logged in visitor
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
12:34
Jun 26
Beglaubigte Urkundenübersetzungen
Translation

देश: Germany
Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5 बन्द गरिएको
12:15
Jun 26
Product information sheet, 525 words
Checking/editing

Professional member
LWA: 4.4 out of 5
4.4 बन्द गरिएको
09:31
Jun 26
Subtitle Translation from Danish to German
Translation

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
09:14
Jun 26
Перевод с русского на немецкий язык (медицина, юриспруденция)
Translation
(सम्भाव्य)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
08:45
Jun 26
PATENT NL/DE
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Past quoting deadline
08:17
Jun 26
Call for German editors
Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5 Past quoting deadline
08:15
Jun 26
Englisch ins Deutsch, Technik / Wasserfilter, 8932 Wörter
Translation

प्रमाणीकरण: आवश्यक
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8
22
Quotes
07:35
Jun 26
Chinese to German long-term partnership
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
5
Quotes
05:51
Jun 26
Legal translation, 12.000 words
Translation

देश: Greece
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
21:21
Jun 25
Lezioni private di grammatica e conversazione in lingua tedesca
Education

देश: Italy
Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5
2
Quotes
1 2 3 अर्को   अन्तिम


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL MultiTerm 2017
SDL MultiTerm 2017 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2017 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.
LSP.expert
How about you start tracking translation jobs and sending invoices in minutes? You can also manage your clients and generate reports about your business activities. So you always keep a clear view on your planning, AND you get a free 30 day trial period!