Mobile menu

अनुवाद उद्योग बहस फोरमहरू

अनुवाद, व्याख्या र स्थानीयकरणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा खुला बहस

नयाँ विषय पोस्ट गर्नुहोस्    विषय बाहिर: देखाइएको    फन्टको आकार: - / + 
 
फोरम
विषय
पोस्टर
जवाफहरू
दृश्यहरू
हालैको पोस्ट
2
103
Sorana_M.
Jun 27
3
418
33
1,681
0
60
0
67
Sabine Fajerwerg
Aug 25, 2016
4
658
What are the main problems of modern translation business/industry?    (पेजमा जानुहोस् 1... 2)
Simon_VA
Jun 26
16
1,388
2
150
north
Jun 18
5
318
north
08:06
13
8,879
Payment: transaction fees from the agency    (पेजमा जानुहोस् 1... 2)
25
1,360
2
193
BCHAN400
Jun 27
6
528
3
338
4
338
0
132
0
46
0
22
N/A
Jun 24
6
817
1
176
manue G
Jun 27
0
134
manue G
Jun 27
2
588
JMARTIN9
Jun 27
N/A
Jun 27
1
137
Logiciel de facturation obligatoire au 1er janvier 2018    (पेजमा जानुहोस् 1... 2)
21
2,857
JMARTIN9
Jun 27
0
127
0
48
3
238
Mendham
Jun 27
maucet
Jun 27
1
216
efiorini
Jun 23
11
1,344
Daryo
Jun 27
1
211
1
330
Ofelia Alberti
Aug 5, 2010
12
4,591
FedericaN
Jun 27
Manievdh
Jun 25
6
314
MeC.L.
Jun 27
0
132
MeC.L.
Jun 27
Does anybody have too much Brownies...    (पेजमा जानुहोस् 1... 2)
26
3,104
2
329
11
930
espanoz
Jun 26
2
321
0
223
6
330
Sempiro
Jun 26
4
343
N/A
Jun 13, 2010
34
53,132
0
242
0
435
DPSI vs Community Interpreting Certificate Course (UK)    (पेजमा जानुहोस् 1... 2)
vivienhu
Jan 22, 2013
17
27,712
SanC
Jun 26
3
479
नयाँ विषय पोस्ट गर्नुहोस्    विषय बाहिर: देखाइएको    फन्टको आकार: - / + 

= तपाईंको अन्तिम अवलोकन पछिको नयाँ पोस्टहरू ( = 15 पोस्टहरू भन्दा बढि)
= तपाईंको अन्तिम अवलोकन पछि कुनै नयाँ पोस्टहरू छैनन् ( = 15 पोस्टहरू भन्दा बढि)
= विषय लक गरिएको छ (यसमा कुनै नयाँ पोस्टहरू बनाएको छैन होला)
 


अनुवाद उद्योग बहस फोरमहरू

अनुवाद, व्याख्या र स्थानीयकरणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा खुला बहस

Advanced search


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
SDL Trados Studio 2017 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.

More info »All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • शब्द खोज
  • कामहरू