अनुवाद उद्योग बहस फोरमहरू

अनुवाद, व्याख्या र स्थानीयकरणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा खुला बहस

नयाँ विषय पोस्ट गर्नुहोस्    विषय बाहिर: देखाइएको    फन्टको आकार: - / + 
 
फोरम
विषय
पोस्टर
जवाफहरू
दृश्यहरू
हालैको पोस्ट
Henry Dotterer
साइट कर्मचारी
Aug 18
45
1,961
4
268
1
133
1
228
N/A
Aug 21
5
227
Suspicious overpayment for my translation job    (पेजमा जानुहोस् 1... 2)
BCHAN400
Jun 27
15
1,521
ArtusAmak
Aug 20
1
38
Alejandro Cavalitto
साइट कर्मचारी
15:18
N/A
14:58
2
83
Helen Shepelenko
साइट कर्मचारी
14:59
5
217
N/A
Aug 9
2
158
Helen Shepelenko
साइट कर्मचारी
14:49
3
401
Agenzia italiana va in ferie senza pagare le fatture    (पेजमा जानुहोस् 1... 2)
18
1,553
N/A
Jul 31
7
475
New computer = new headaches in store. Please help :)    (पेजमा जानुहोस् 1, 2... 3)
30
1,443
泰晤士(TIMES)四合院儿    (पेजमा जानुहोस् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149... 150)
QHE
May 4, 2014
2,236
839,807
pkchan
11:38
BaccS - Windows-based management and invoicing software for translators    (पेजमा जानुहोस् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9)
Eugene Kuchynski
Jun 14, 2016
131
17,541
13
612
QUOI
10:30
經典誤譯    (पेजमा जानुहोस् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19)
jyuan_us
Mar 25, 2009
279
91,072
I want to teach my 4 1/2 year old son english..    (पेजमा जानुहोस् 1... 2)
Dipalimatkar
Jul 10, 2010
19
11,188
0
171
2
246
Tony M
09:49
Типичные ошибки в переводах    (पेजमा जानुहोस् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38... 39)
Alexander Matsyuk
Oct 20, 2013
573
143,727
2
151
"Перлини" перекладу    (पेजमा जानुहोस् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18)
Oleg Delendyk
Jun 10, 2010
261
133,754
Jarema
09:06
0
110
2
378
In which CAT tool can I select specific Excel columns?    (पेजमा जानुहोस् 1... 2)
Samuel Murray
Oct 14, 2012
23
4,486
1
213
14
823
ysun
03:15
3
401
Frank Zou
Aug 19
4
546
Peter Sass
Nov 16, 2011
10
6,503
N/A
Aug 21
2
241
5
744
Alexander Terehov
साइट कर्मचारी
Aug 21
Kevin Dias
साइट कर्मचारी
Aug 20
8
449
Profession de santé puis traducteur : démarrage?    (पेजमा जानुहोस् 1... 2)
21
1,729
segment
May 17, 2006
11
1,160
Çevirmenin Edebiyat Köşesi    (पेजमा जानुहोस् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10)
Haluk Erkan
Jan 29, 2011
148
77,662
N/A
Aug 17
15
541
María Florencia Vita
साइट कर्मचारी
Aug 21
Studio 2017 SR1 Yay!    (पेजमा जानुहोस् 1... 2)
Wojciech_
Jul 25
22
2,058
0
171
Serename
Aug 19
1
194
नयाँ विषय पोस्ट गर्नुहोस्    विषय बाहिर: देखाइएको    फन्टको आकार: - / + 

= तपाईंको अन्तिम अवलोकन पछिको नयाँ पोस्टहरू ( = 15 पोस्टहरू भन्दा बढि)
= तपाईंको अन्तिम अवलोकन पछि कुनै नयाँ पोस्टहरू छैनन् ( = 15 पोस्टहरू भन्दा बढि)
= विषय लक गरिएको छ (यसमा कुनै नयाँ पोस्टहरू बनाएको छैन होला)
 


अनुवाद उद्योग बहस फोरमहरू

अनुवाद, व्याख्या र स्थानीयकरणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा खुला बहस

Advanced search


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • शब्द खोज
  • कामहरू
  • फोरमहरू
  • Multiple search