अनुवाद सेवाको ProZ.com सर्वव्यापी निर्देशिका
 The translation workplace
Ideas
स्रोत भाषा: क्षित भाषा:
क्षेत्रहरू:
शब्द खोज्नुहोस् (वैकल्पिक):
Types:  अनुवादन  भाषान्तर  सम्भाव्य
आधुनिक खोज मोड | सबै हेर्नुहोस्

समय भाषाहरू कार्य विवरणहरू यसद्वारा पोस्ट गरिएको
आउटसोर्सरको सम्बन्धन
आउटसोर्सर LWA औषत Likelihood of working again स्थिति
1 2 3 4 5 6 अर्को   अन्तिम
12:02 Interpretation required at Thailand
Translation, Other: Interpretation

Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
11:58 Trados 11K - TECHNICAL MANUAL
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5
2
Quotes
11:00 one day out of July 10-13, Bari, Italy, engineering
Interpreting, Simultaneous

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
2
Quotes
10:55 150K translation keywords. Please quote by proz
Translation
(सम्भाव्य)

22:55 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Professional member
No entries
24
Quotes
10:22 We are hiring for Direct Translation (Japanese <> English)
Translation

22:22 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
10:19 Spanish into English linguist specialized in marketing/advertising - 1,000 words
Translation, Copywriting

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
09:48 small technical translation
Translation

Professional member
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
09:36 Legal doc, 214 words, no formatting needed
Translation

21:36 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Non logged in visitor
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
09:12 Danish Freelance Translators for Subtitling
Translation, Checking/editing, Transcription

Blue Board outsourcer
No entries
बन्द गरिएको
08:55 Danish Freelance translators for Subtitling
Translation, Checking/editing, Education, Transcription

Blue Board outsourcer
No entries
बन्द गरिएको
08:21 Japanese> English 268 ch
Translation, Checking/editing
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
20:21 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
08:04 Translation Turkish to English
Translation

20:04 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
07:39 French >English US translation, 7300 words
Translation, Checking/editing

सफ्टवेयर: Passolo, SDLX,
STAR Transit, Wordfast, OmegaT,
Microsoft Word, Across, MemoQ,
Microsoft Office Pro, Smartling, MateCat,
Wordbee
देश: United States
प्रमाणीकरण: आवश्यक
19:39 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
07:33 Translation (transcription) of 7 films
Translation, Transcription
(सम्भाव्य)

19:33 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
07:22 Translation from Russian into English
Translation

19:22 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
07:17 DE<ENG UK LEGAL PROJECT
Translation

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, MemoQ
Corporate member
LWA: 4.7 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.7 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
06:36 Web content, 650 words, Memsource
Translation

सफ्टवेयर: MemSource Cloud
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
7
Quotes
05:54 English proofreading - articles about ZOO animals
Checking/editing

17:54 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
05:35 Required translators from Punjabi to English
Translation

Professional member
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
04:59 Technical, Japanese to English
Translation
(सम्भाव्य)

Professional member
LWA: 4.6 out of 5
4.6 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
03:47 We need Simplified Chinese to English native English speaking translator
Translation, Checking/editing

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
15:47 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Logged in visitor
No record
11
Quotes
03:12 Birth Certificate - Half Russian/Kurdish into English
Translation

देश: Russian Federation
सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
02:41 Contracts, Affidavits, 30K+ words
Translation

सफ्टवेयर: Microsoft Word, Adobe Acrobat
14:41 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 3 out of 5
3 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
01:49 DANISH TO ENGLISH TRANSLATION, 3500 words for today, 12 noon EDT
Translation

Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
01:13 Medical Diagnosis from German to English
Translation

13:13 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Past quoting deadline
01:01 Medical Diagnosis 1 page from Portuguese to English
Translation

13:01 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 बन्द गरिएको
23:56
Jun 27
Korean to/from English
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
23:53
Jun 27
Financial reprot , 700 words, needed today, June 28th
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
18:49
Jun 27
Health Certificate 1 page from Portuguese to English
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Past quoting deadline
18:06
Jun 27
DANISH TO ENGLISH TRANSLATION, 3500 words12 noon EDT tomorrow
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.9 Past quoting deadline
17:16
Jun 27
French-English * Data Protection* 3370 words * Vaughan
Translation

देश: Spain
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
16:44
Jun 27
Interpretación bilateral Chino-Español y Chino-Inglés
Translation
(सम्भाव्य)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
7
Quotes
16:43
Jun 27
Seeking Tagalog into US English Translators
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
16:37
Jun 27
notes de service (approx. 7,706 words)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
16:29
Jun 27
Small website translation, RU>EN, 510 words
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
15:47
Jun 27
Translation from Japanese into English - Medical
Translation

सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5 Past quoting deadline
15:44
Jun 27
Transcription - Translation Arabic to English Audio file
Transcription

Professional member
LWA: 4.6 out of 5
4.6
22
Quotes
15:20
Jun 27
Slovak - English Birth Certificate Translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
15:20
Jun 27
Interpreter for Malayalam<>English Over the Phone Interpretation
Interpreting, Phone

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
15:14
Jun 27
2 Hours video in French to provide time-coded translation into English
Translation, Other: subtitling

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
15:06
Jun 27
Short Document ASAP
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
15:01
Jun 27
Transcripción y traducción de anuncio
Translation, Transcription

Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 बन्द गरिएको
13:34
Jun 27
Robot manual, 20k words, Studio
Translation

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
देश: Canada
Professional member
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
13:25
Jun 27
French-English 900 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
13:01
Jun 27
Poszukiwani tłumacze do stałej wspólpracy specjalizacja prawnicza
Translation, Checking/editing
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, MemoQ
देश: Poland
13:01 सम्म सदस्यहरू-मात्र
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
12:32
Jun 27
Italia into English transcription and translation
Translation, Checking/editing, Education

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
11:07
Jun 27
1 थप जोडाहरू Seeking game testers for long-term collaboration | EN, DE, FR, IT, JA, PT-BR
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 3.9 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
3.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
10:40
Jun 27
Persian (Farsi) into English
Translation
(सम्भाव्य)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.6
3
Quotes
10:31
Jun 27
Address proof and related document translation
Translation

Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
09:44
Jun 27
EN<>JP Legal Interpreters in Hong Kong required
Interpreting, Consecutive, Other: Interpreting

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
1 2 3 4 5 6 अर्को   अन्तिम


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL MultiTerm 2017
SDL MultiTerm 2017 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2017 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.
SDL Trados Studio 2017 Freelance
SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.