अनुवाद सेवाको ProZ.com सर्वव्यापी निर्देशिका
 The translation workplace
Ideas
सम्मेलनहरू
 
 

ProZ.com सम्मेलनहरू

ProZ.com सम्मेलनहरूले व्यक्तिगत नेटवर्किङ, प्रशिक्षण, छलफल, प्रस्तुतीकरण, व्यावसायिक विकास तथा सामाजिकीकरण जस्ता अवसरहरू प्रदान गर्छ, जुन कुरा हाम्रो सम्मेलन सम्बन्धमा छोटकरीमा भनिएको छ: ProZ.com सम्मेलनहरू - अध्ययन, नेटवर्किङ र मनोरञ्जन!
यो पनि हेर्नुहोस्: अवास्तविक सम्मेलनहरू

यो पनि हेर्नुहोस्:
तपाईंको क्षेत्रमा प्रशिक्षण सम्बन्धी बजारमा उपलब्ध नवीनतम उपकरणहरू बारे थाहा पाइराख्नुहोस्।

नजिकैको सानिध्यमा बसोबास गर्ने ProZ.com प्रयोगकर्ता समूहहरूको अनौपचारिक भेटघाटहरू।

Upcoming Conferences