अनुवाद सेवाको ProZ.com सर्वव्यापी निर्देशिका
 The translation workplace
Ideas
स्रोत भाषा: क्षित भाषा:
क्षेत्रहरू:
शब्द खोज्नुहोस् (वैकल्पिक):
Types:  अनुवादन  भाषान्तर  सम्भाव्य
आधुनिक खोज मोड | सबै हेर्नुहोस्

समय भाषाहरू कार्य विवरणहरू यसद्वारा पोस्ट गरिएको
आउटसोर्सरको सम्बन्धन
आउटसोर्सर LWA औषत Likelihood of working again स्थिति
पहिलो   अघिल्लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अर्को   अन्तिम
15:31
Jun 26
Sales Training - Medical - memoQ - ongoing work
Translation, Checking/editing

सफ्टवेयर: MemoQ
देश: Portugal
प्रमाणीकरण:
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
15:24
Jun 26
30 k chars; Real estate valuation for investment fund
Translation

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
15:05
Jun 26
Traducción inglés - castellano (España), unas 4000 palabras
Translation

देश: Spain
सदस्यहरू-मात्र
Professional member
No record
बन्द गरिएको
15:05
Jun 26
Medical Translation, Dutch to English
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
14:57
Jun 26
Ungarisch - Deutsch, 40 Wörter, Allgemeines
Translation

Corporate member
LWA: 4.4 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.4 Past quoting deadline
14:54
Jun 26
1 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Bulgarian and Romanian
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
14:50
Jun 26
1 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Bulgarian and Romanian
Translation, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: S
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
14:45
Jun 26
1 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Bulgarian and Romanian
Translation, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
14:41
Jun 26
1 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Bulgarian and Romanian
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
14:39
Jun 26
Autenticazione di una traduzione di 3 documenti
Other: autenticazione

देश: United States
प्रमाणीकरण: आवश्यक
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
14:38
Jun 26
German >> Italian translation of 1 425 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
18
Quotes
14:32
Jun 26
Furniture and home accessories, 60k words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
14:28
Jun 26
Two translation projects of Spanish-to-Japanese language pairs.
Translation

सफ्टवेयर: Microsoft Word
Non logged in visitor
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
14:27
Jun 26
EN>AR (Saudi Arabia) LONDON - On site Medical Translator required
Translation

देश: United Kingdom
Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
14:23
Jun 26
Searching linguists for long term cooperation for Icelandic and Norwegian
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
14:22
Jun 26
Groot veilingproject!
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Past quoting deadline
14:22
Jun 26
Website translation for Swedish label
Translation

Logged in visitor
No record
5
Quotes
14:20
Jun 26
Machine Manual NL>EN, DE; 918words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
5 Past quoting deadline
14:19
Jun 26
7 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
14:18
Jun 26
210 Worte, Infoblatt zu Taschengeld
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
8
Quotes
14:14
Jun 26
DE>PT Translation
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
14:13
Jun 26
On-site Vietnamese LQA Reviewer/ Tester in San Francisco
Checking/editing

देश: United States
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
14:09
Jun 26
2 थप जोडाहरू Переводчик_русский-figs/jpn/kor/zho_игры
Checking/editing
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: MemoQ
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
14:08
Jun 26
1 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
14:06
Jun 26
Employment Contract - 5 pages - ca. 1485 words.
Translation, Checking/editing

देश: United Kingdom
प्रमाणीकरण: आवश्यक
Professional member
No record
Past quoting deadline
14:05
Jun 26
zlecę pilne tłumaczenie z języka polskiego na j. angielski
Translation

Non logged in visitor
No record
Past quoting deadline
14:03
Jun 26
Audio device manual, 10K words, review
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
14:02
Jun 26
Operation and Maintenance Manual
Translation

देश: Poland
Blue Board outsourcer
4.9 बन्द गरिएको
14:02
Jun 26
Offenlegungsschrift, 5 pages
Translation

सफ्टवेयर: Microsoft Word, Adobe Acrobat
Blue Board outsourcer
4.9 Past quoting deadline
14:00
Jun 26
Translations for cultural sector
Translation
(सम्भाव्य)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Past quoting deadline
14:00
Jun 26
7 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
13:59
Jun 26
Regular German into Swiss French Pharmaceutical Translations
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
13:53
Jun 26
English - Croatian translators with experience in cardiology field
Translation
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.7 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
13:52
Jun 26
7 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Scandinavia languages
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
13:43
Jun 26
Tradução de Certificados, 450 palavras, Português-Alemão (Suíça)
Translation

सफ्टवेयर: Microsoft Word, Microsoft Excel
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
13:40
Jun 26
Long-term collaboration with translators & proofreaders – Videogames and related
Translation, Checking/editing, Copywriting
(सम्भाव्य)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
13:36
Jun 26
Academic article proofreading, 5k words aprox, English native only
Checking/editing

देश: Spain
प्रमाणीकरण: आवश्यक
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
13:35
Jun 26
7 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
13:28
Jun 26
3 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
13:28
Jun 26
Редактор с немецкого языка (автомобили)
Checking/editing

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, MemSource Cloud
देश: Russian Federation
Blue Board outsourcer
4.7 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
13:22
Jun 26
7 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
13:18
Jun 26
7 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
13:04
Jun 26
7 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
12:54
Jun 26
7 थप जोडाहरू Searching linguists for long term cooperation from Scandinavia languages
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
सदस्यहरू-मात्र
Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
12:48
Jun 26
Beglaubigte Übersetzung aus dem Chinesischen ins Deutsche
Translation

देश: Germany
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
12:46
Jun 26
1 थप जोडाहरू traduzione manuale istruzioni di gioco da tavolo (fantasy/storico)
Translation

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
देश: Italy
प्रमाणीकरण: आवश्यक
Non logged in visitor
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
12:34
Jun 26
Beglaubigte Urkundenübersetzungen
Translation

देश: Germany
Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5 बन्द गरिएको
12:34
Jun 26
German into Norwegian, Birth certificate
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
12:32
Jun 26
Italian into Norwegian, Certificate of criminal record, 300 words
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
12:31
Jun 26
Übersetzung Teile einer Betriebsanleitung - Hydromat - 2,5k NoMatches, Trados
Translation

Corporate member
कर्पोरेट सदस्य
No entries
Past quoting deadline
पहिलो   अघिल्लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अर्को   अन्तिम


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
CafeTran Espresso
Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free
memoQ translator pro
With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.