अनुवाद सेवाको ProZ.com सर्वव्यापी निर्देशिका
 The translation workplace
Ideas
स्रोत भाषा: क्षित भाषा:
क्षेत्रहरू:
शब्द खोज्नुहोस् (वैकल्पिक):
Types:  अनुवादन  भाषान्तर  सम्भाव्य
आधुनिक खोज मोड | सबै हेर्नुहोस्

समय भाषाहरू कार्य विवरणहरू यसद्वारा पोस्ट गरिएको
आउटसोर्सरको सम्बन्धन
आउटसोर्सर LWA औषत Likelihood of working again स्थिति
पहिलो   अघिल्लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अर्को   अन्तिम
05:31
Jun 27
FICHE PREVENTION
Translation

Professional member
5 बन्द गरिएको
05:31
Jun 27
Scientific Patent, PDF, 13 pages
Translation

सफ्टवेयर: Microsoft Word
देश: India
प्रमाणीकरण: आवश्यक
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
05:16
Jun 27
Looking for freelance translators EN > DE
Translation, Checking/editing

प्रमाणीकरण: आवश्यक
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
05:15
Jun 27
Required translators from Chinese to Tibetan (Legal domain)
Translation

Professional member
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
04:45
Jun 27
General, Gujarati to English, 5 pages
Translation

Corporate member
LWA: 4.8 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.8 बन्द गरिएको
04:42
Jun 27
Chinese Traditional Language Lead/Language Expert, based in Taiwan
Translation, Checking/editing, Copywriting

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
देश: Taiwan
Professional member
LWA: 3.9 out of 5
3.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
04:37
Jun 27
MTPE - English into Italian
MT post-editing

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
Professional member
LWA: 3.9 out of 5
3.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
04:14
Jun 27
Urgent - 3-page Vehicle Registration (JA>EN)
Translation

Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
03:29
Jun 27
Ongoing technical translation project to be done using online translation tool
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
03:23
Jun 27
German to Chinese translation
Translation

देश: China
Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
02:32
Jun 27
TH linguists for Netflix - continuously project
Translation, Checking/editing
(सम्भाव्य)

देश: Thailand
Logged in visitor
No record
बन्द गरिएको
02:10
Jun 27
Financial reprot
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
02:09
Jun 27
EN-ID, Medical, 3000 words, Memsource
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
15
Quotes
02:04
Jun 27
Short presentation, 2.25K
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
01:20
Jun 27
Urgent 6 pages legal text
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
00:41
Jun 27
Business & Finance (Trading, FOREX, Stock Market), EN>CHI Trad Taiwan, COACH
Translation

Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
23:56
Jun 26
Portuguese translator and interpreter in Camacari in automotive branch
Translation, Interpreting, Liaison
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, DejaVu,
Wordfast, Microsoft Word, MemoQ
देश: Brazil
प्रमाणीकरण: प्रमाणीकरण: आवश्यक
Professional member
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
23:39
Jun 26
7 थप जोडाहरू Prospective job opportunity freelance translators/proofreaders
Translation, Other: Proofreading
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS, MateCat
Logged in visitor
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
23:12
Jun 26
Japanesse Translators wanted
Translation

Professional member
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
22:36
Jun 26
Kazakh translators needed
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
22:00
Jun 26
3 page certificate
Translation

सफ्टवेयर: Microsoft Word
देश: United States
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
21:48
Jun 26
Urgent - 3 pages PDF Hebrew Real Estate Statements
Translation

Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
21:33
Jun 26
Italian to English video footage transcription/translation
Translation, Transcription

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
19
Quotes
21:22
Jun 26
229 words, "Auskunft Sorgeregister"
Translation

Blue Board outsourcer
1 Past quoting deadline
20:57
Jun 26
Consecutive interpretation
Interpreting, Consecutive

Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
20:53
Jun 26
French Canadian Editors and Proofreaders_7500 words
Checking/editing

सफ्टवेयर: Wordbee
देश: Canada
Corporate member
LWA: 4.7 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
4.7 Past quoting deadline
20:46
Jun 26
English to Polish translator
Translation
(सम्भाव्य)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
20:34
Jun 26
Canadian French Back Translator Needed!
Translation

Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
20:34
Jun 26
English into German Legal Translation
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
20:31
Jun 26
Canadian French Linguist Needed!
Translation

Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5 Past quoting deadline
20:18
Jun 26
Acte de naissance, 2 pages
Translation

सफ्टवेयर: Microsoft Word
प्रमाणीकरण: प्रमाणीकरण: प्रमाणीकरण: आवश्यक
सदस्यहरू-मात्र
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
20:11
Jun 26
Website keywords from ENGLISH to ARABIC translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Past quoting deadline
19:58
Jun 26
Translation of a School Report into Farsi
Translation

देश: Iran
Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
19:17
Jun 26
AIFA deviation report, 2200 source words, sworn translator necessary
Translation

सफ्टवेयर: Microsoft Word
Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5 Past quoting deadline
19:06
Jun 26
marketing texst transcreation, proofreading, copywriting
Translation, Copywriting, Other: transcreation
(सम्भाव्य)

Non logged in visitor
No record
Quotes
18:33
Jun 26
2 थप जोडाहरू Educational Client Meetings, North Houston, Long-Term Interpreting Needed
Other: Interpreting - Consecutive or Simultaneous
(सम्भाव्य)

देश: United States
Blue Board outsourcer
4.8 Past quoting deadline
18:25
Jun 26
Legal document, 8000 words, URGENT (by friday COB)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
17:09
Jun 26
ARA > ENG Translator needed (Financial/Legal)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
17:02
Jun 26
EN > PTPT Trados 9k - TECHNICAL MANUAL
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5
25
Quotes
16:52
Jun 26
300 words, Automotive, TRADOS
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
16:49
Jun 26
German to English automotive TRADOS STUDIO ongoing
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
16:46
Jun 26
7 थप जोडाहरू Asian and LTR DTP Languages-Corel Ventura software
Other: DTP

Professional member
LWA: 4.8 out of 5
4.8
52
Quotes
16:41
Jun 26
PHARMACEUTICAL DOCUMENT
Translation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
16:39
Jun 26
IFRS-Übersetzer gesucht
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
16:30
Jun 26
"Site internet, tourisme, marketing"
Translation
(सम्भाव्य)

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
देश: France
प्रमाणीकरण: आवश्यक
Logged in visitor
No record
सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्
16:28
Jun 26
DTP-Corel Ventura Software
Other: DTP

Professional member
LWA: 4.8 out of 5
4.8
3
Quotes
16:16
Jun 26
EN > CAT Trados 8k - TECHNICAL MANUAL
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
कर्पोरेट सदस्य
5
10
Quotes
16:07
Jun 26
Legal, 9K words, TRADOS
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 बन्द गरिएको
15:42
Jun 26
anspruchsvoller Text aus dem Bereich IT/Pharma
Translation

सफ्टवेयर: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
15:33
Jun 26
Balance Sheets, 3,5K, SDL STUDIO
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
9
Quotes
पहिलो   अघिल्लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अर्को   अन्तिम


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.
SDL Trados Studio 2017 Freelance
SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.